×

CÔNG TY TNHH CLOUD ACE xử lý thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau để thực hiện hoạt động kinh doanh. Thông tin cá nhân có được từ khách hàng thông qua các hoạt động kinh doanh và thông tin cá nhân của nhân viên công ty chúng tôi (sau đây gọi là “thông tin cá nhân”) là tài sản thông tin rất quan trọng đối với chúng tôi, và việc bảo vệ thông tin cá nhân là điều thiết yếu. Đồng thời, chúng tôi nhận ra đó cũng là một trách nhiệm xã hội quan trọng. Do đó, để tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, các hướng dẫn do quốc gia và các quy phạm khác, cũng như thiết lập và xử lý thông tin cá nhân một cách chính xác và trung thực, chúng tôi luôn ghi nhớ các vấn đề được liệt kê dưới đây và cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.


Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 1. Tất cả nhân viên nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và trong phạm vi thực hiện mục đích kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân bằng các phương thức minh bạch và hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng thông tin cá nhân nằm ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của công ty và khách hàng. Nếu nhất thiết phải sử dụng cho một mục đích nào khác, chúng tôi chỉ sử dụng sau khi có được sự xác nhận và đồng thuận cho mục đích sử dụng mới từ phía khách hàng.
 2. Chúng tôi xử lý cẩn thận và đúng quy cách các thông tin cá nhân, tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân cũng như hướng dẫn và các quy tắc khác do quốc gia thiết lập (sau đây gọi tô là “Luật pháp”) và hệ thống quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi và cập nhật các văn bản luật, quy định, và chúng tôi sẽ thông báo cho các đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi (sau đây gọi là “Nhân viên”) để các bên đều nắm và tuân thủ.
 3. Chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp và các biện pháp phòng ngừa về mặt công nghệ, đồng thời tổ chức chống lại nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, mất mát hoặc hư hỏng. Ngoài ra, việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành nên mọi vi phạm, sự cố và tai nạn đều được tìm thấy và khắc phục kịp thời, cũng như các biện pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng cho các điểm yếu kém. Chúng tôi sẽ phổ biến kiến thức cho nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng tôi về bảo mật và an toàn hóa thông tin.
 4. Chúng tôi cố gắng phản hồi kịp thời và thích đáng các khiếu nại, cũng như tư vấn về xử lý thông tin cá nhân và hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiết lập và duy trì hệ thống cùng quy trình tương ứng để ngày một cải thiện nỗ lực trên, đồng thời duy trì một hệ thống luôn có thể đáp ứng phù hợp.
 5. Để đảm bảo sử dụng đúng mục đích và bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi tiến hành theo dõi và kiểm tra tình hình tuân thủ các quy tắc nội bộ, cố gắng phát hiện các vi phạm, sự cố, tai nạn và điểm yếu, đồng thời thực hiện đánh giá và chấn chỉnh từ phía cấp quản lý. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và cải thiện hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân liên tục, bằng cách phản ánh điều này trong các biện pháp kiểm soát và các quy định nội bộ.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau.

 • Thuyết minh về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và hoạt động kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ đó.
 • Thông báo về các hội thảo và triển lãm của chúng tôi, cũng như các thông tin mới cập nhật.
 • Đề nghị tham gia khảo sát.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa trang web hoặc dịch vụ email của khách hàng.
 • Sử dụng trong các hoạt động tuyển dụng.
 • Nhập dữ liệu danh thiếp.
 • Trả lời các câu hỏi từ khách hàng.

Với những khách hàng đã trao đổi danh thiếp với nhân viên phụ trách của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi mail thông tin dưới dạng tạp chí online theo email ghi trên danh thiếp.

Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích khác ngoài mục đích trên.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ cho khách hàng, cũng như cung cấp dịch vụ quảng cáo và để quảng cáo cho các sản phẩm của chúng tôi.

Trong trường hợp khách hàng cho phép gửi và nhận cookie trong phần cài đặt trình duyệt, thì sẽ kích hoạt khả năng chúng tôi lấy cookie được lưu trữ trên máy tính của khách hàng, và liên kết lịch sử hoạt động thu được với thông tin cá nhân của khách hàng.