Asset 15

Google Maps Platform Billing & Pricing

Asset 15

Google Maps Platform là một một dịch vụ bản đồ số được phát hành bởi ông lớn Google, nhằm thay thế các bản đồ giấy thông thường trong bối cảnh nền công nghệ và internet ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dưới đây là tổng quan cách Google Maps tính phí và các chương trình hỗ trợ từ Google Cloud.Hãy cùng Cloud Ace tìm hiểu nhé.

Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm Google Maps

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả theo mức sử dụng (PAYG).

  • - Việc sử dụng được theo dõi cho từng SKU sản phẩm.
  • - SKU là sự kết hợp giữa API sản phẩm + dịch vụ hoặc chức năng được gọi (VD: Place APIs - Place Details).
  • - Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được thanh toán ở các mức giá khác nhau (VD: Place APIs - Place Details; Place APIs - Autocomplete - Per Request).
  • - Giá SKU được phân theo cấp độ, dựa trên số lượng sử dụng, với ba cấp độ: 0–100.000; 100.001–500.000; 500.001+.
  • - Chi phí được tính bằng mức sử dụng SKU x Giá cho mỗi lần sử dụng.

Đối với mỗi tài khoản thanh toán, đối với Google Maps Platform SKUs đủ điều kiện, khoản tín dụng trị giá 200 USD của Google Maps sẽ được cung cấp mỗi tháng, và tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Để ước tính hóa đơn hàng tháng, hãy sử dụng bộ công cụ Pricing and Usage Caculator

Hỗ trợ từ Google Cloud

Bản dùng thử miễn phí

Google Cloud cung cấp bản dùng thử, người dùng có thể sử dụng miễn phí tới 300 USD. (Bản dùng thử áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên người dùng tạo).

Trong thời gian dùng thử, tài khoản Cloud Billing đầu tiên sẽ sẽ không bị tính phí đối với phương thức thanh toán của người dùng. Thời gian dùng thử kết thúc sau khi hết thời hạn hoặc khi hết $300.

Tín dụng hàng tháng của Google Maps

Nền tảng có khoản tín dụng định kỳ 200 USD/tháng. Khoản tín dụng này được áp dụng cho mỗi tài khoản thanh toán liên quan đến Maps. 

Người dùng có thể xem cách thanh toán của mình so với số tiền tín dụng hàng tháng trên Google Cloud Console.

Tài khoản thanh toán về Maps là bất kỳ tài khoản Cloud Billing nào bao gồm các dự án đã bật SDK hoặc Google Maps API; cụ thể hơn là các dự án có hoạt động dẫn đến tính phí cho Google Maps Platform SKUs đủ điều kiện.

Tài khoản đầu tiên

Nếu Cloud Billing Account đầu tiên người dùng tạo được sử dụng cho một dự án đã bật SDK hoặc Google Maps Platform API thì cả gói dùng thử GCP trị giá 300 USD và khoản tín dụng định kỳ 200 USD hàng tháng trên Google Maps đều được áp dụng.

Cách hoạt động: Trong thời gian dùng thử, các khoản phí được khấu trừ từ khoản tín dụng định kỳ của Google Maps trước tiên với mức 200 USD/tháng. Nếu các khoản phí vượt quá 200 USD/tháng, thì số tiền vượt quá sẽ bị khấu trừ vào mọi khoản còn lại từ Google Cloud Platform Free Trial với mức credit 300 USD.

Trước khi thời gian dùng thử kết thúc, người dùng phải nâng cấp Cloud Billing Account lên phiên bản trả phí, thì mức credits $200 sẽ tiếp tục được áp dụng cho tài khoản ngay cả khi thời gian dùng thử kết thúc.

Nhiều tài khoản

Tạo nhiều Cloud Billing Account liên quan đến Maps vi phạm các điều khoản dịch vụ của nền tảng này.

Asset 15

Phí Sử Dụng Google Maps Platform Tại Cloud Ace

Phí sử dụng Google Maps Platform chưa bao gồm thuế.
Các loại phí như: phí phát hành, transfer tài khoản GCP, phí đại lý thanh toán, phí ban đầu, đều miễn phí.
Tỷ giá chuyển đổi từ USD sang VND được lấy từ bảng tỷ giá ngân hàng Vietcombank vào ngày thanh toán
Asset GMP
Liên quan tới Technical support, hãy tham khảo Hỗ trợ kỹ thuật.

Cloud Ace - Managed Service Partner của Google Cloud

  • Trụ sở: Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM
  • Văn phòng đại diện: Tầng 2, 25t2 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  • Email: sales.vn@cloud-ace.com
  • Hotline: 028 6686 3323
  • Website: https://vn.cloud-ace.com/

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese