GOOGLE CLOUD DEVELOPER

(PYTHON, GOLANG)

Asset 15
Asset 15

Email receive CVrecruitment.vn@cloud-ace.com

WorkplaceHanoi, Ho Chi Minh

WHAT WE HAVE FOR YOU

• Professional working environment with many attractive training and compensation policies

• Cloud Ace is the official Google Cloud Partner in Vietnam (Google Cloud Premier Partner) so you will have many opportunities to learn Google Cloud certifications such as Professional Cloud Architect, Professional Data Engineer

• Access the public cloud platform with the world’s most advanced technologies from Google

• Help you create a new break-through in knowledge in your field

• With the support of experienced members of the team, help you get Google Cloud certificates “Cloud Architect”, “Data Engineer”, “Cloud Engineer”

Asset 5

LAO ĐỘNG HĂNG SAY
VẬN MAY SẼ ĐẾN

DESCRIPTION

1. Tham gia vào các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến của Google Cloud Platform như BigQuery, Machine Learning, APIs, App Engine, v.v.

2. Thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống/ứng dụng trên Google Cloud Platform Google App Engine、Google Compute Engine, Kubernetes Engine, Machine Learning Engine, v.v.

3. Phát triển hệ thống liên kết với G Suite.

4. Hợp tác với bộ phận kinh doanh để phân tích nhu cầu và xây dựng giải pháp cho khách hàng.

5. Tham gia vào các sự kiện, hội thảo của công ty và đối tác

REQUIREMENTS

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên Mobile App)
• Có khả năng sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình: Java, Python, Golang, Kotlin, Swift, Flutter, Go, Nodejs
• Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên Firebase
• “Thích” Google
Priority*

• Có kinh nghiệm về public cloud (GCP, AWS, Azure, etc.)
• Có kinh nghiệm về Linux, VMware hoặc các công nghệ ảo hoá tương đương
• Có kiến thức về server
• Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

C&B

• Professional working environment
• Insurance base on the Vietnam labor law
• Yearly vacation, Company party
• 12 full-paid days off
• Commission bonus
• 13th month salary
 
Salary range: Up to $1500

Apply Your CV Here

Asset 7