TECHNICAL TRAINER

Asset 15
Asset 15

Email receive CVrecruitment.vn@cloud-ace.com

WorkplaceHanoi, Ho Chi Minh

WHAT WE HAVE FOR YOU

• Professional working environment with many attractive training and compensation policies

• Cloud Ace is the official Google Cloud Partner in Vietnam (Google Cloud Premier Partner) so you will have many opportunities to learn Google Cloud certifications such as Professional Cloud Architect, Professional Data Engineer

• Access the public cloud platform with the world’s most advanced technologies from Google

• Help you create a new break-through in knowledge in your field

• With the support of experienced members of the team, help you get Google Cloud certificates “Cloud Architect”, “Data Engineer”, “Cloud Engineer”

Asset 5

LAO ĐỘNG HĂNG SAY
VẬN MAY SẼ ĐẾN

DESCRIPTION

Vị trí Trainer:

1. Tiếp nhận nhu cầu đào tạo từ các phòng ban, các khách hàng và đối tác của công ty. Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo.

2. Thảo luận, tham vấn với chuyên gia, chuyên viên đào tạo khác về nội dung và phương pháp giảng dạy, thống nhất nội dung và số lượng học viên trong chương trình đào tạo. Thiết kế và biên soạn tài liệu giảng dạy.

3. Tổ chức lớp học: Quản lý học liệu (Slide, tài khoản Google Cloud, Qwiklabs, bài Quiz)

4. Trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa đào tạo theo kế hoạch và lịch trình, đảm bảo hoạt động giảng dạy theo sát với hướng dẫn, quy chuẩn và yêu cầu về đào tạo của Công ty.

5. Tham gia, hỗ trợ nghiên cứu các hình thức, chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu chương trình mới

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

REQUIREMENTS

• Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT
• Đã có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc với công nghệ điện toán đám mây như AWS, Azure, GCP
• Có khả năng thiết kế bài giảng
• Sử dụng tiếng Anh tốt trong công việc
Priority*

• Ứng viên có chứng chỉ Google Cloud

• Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy về CNTT 

C&B

• Professional working environment
• Insurance base on the Vietnam labor law
• Yearly vacation, Company party
• 12 full-paid days off
• Commission bonus
• 13th month salary
 
Salary range: Thoả thuận

Apply Your CV Here

Asset 7